1994 - Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu koris / Jāzeps Mediņš Music School Boys' ChoirArtist: Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu koris
Format: CD, cassette
© 1994 JMMS zēnu koris
© 1995 Mapl
© 2000 MicRec
1.   Uz augšu - Upward (Andrejs Jurjāns 1856-1922)
2.   Gājēja dziesma naktī - A song of night wanderer (Jāzeps Vītols 1863-1948)
3.   Ziemassvētku introits - Christmas Introit (Tālivaldis Ķeniņš 1919-1998)
4.   Ave Maria (Tomas Luis de Victoria 1545-1611)
5.   Super flumina Babylonis (Olando di Lasso 1532-1594)
6.   Sicut Moses (Heinrich Schütz 1585-1672)
7.   Magnificat (Johan Pachelbel 1653-1706) play
8.   Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren (Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847)
9.   Jauchzet dem Herrn, alle Welt (Felix Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847)
10. Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser (Hugo Distler 1908-1942)
11. Ubi caritas (Maurice Duruflė 1902-1986)
12. A hymn to the virgin (Benjamin Britten 1913-1976)
13. La blanche neige (Francis Poulenc 1899-1963)
14. Tanzen und springen (Hans Leo Hassler 1562-1612)
15. Jūriņ' prasa smalku tīklu - A sea needs a fine net (Latvian Folk Song arr. J.Graubiņš)
16. Bēdu, manu lielu bēdu - Oh, sadness, my sadnes (Latvian Folk Song arr. V.Kaminskis)
17. Rīgas torņa gala zīle - A bird in Riga's steeple (Latvian Folk Song arr. E.Melngailis)
18. Teici, teici, valodiņa - Speak, oh speak to me (Latvian Folk Song arr. J.Cimze)
19. Rīga dimd - Riga resounds (Latvian Folk Song arr. J.Cimze)
(cc) 2004-2022 JMR1.MS zēnu koris